Fırsat Eşitliği

Manifestomuz:

Dünyanın büyük bir hızla dönüşmeye devam ettiği çağımızda, bilim ve teknolojinin cinsiyetler arasında eşitsizliği azaltmaya katkı sağladığının farkındayız. Yine de bu konuda atılması gereken adımlar olduğunun da bilincindeyiz.

Toplumsal ve bireysel mutluluğunun en temel noktalarından birinin, fırsat eşitliğinden geçtiğine inanan bizler, geleceğe attığımız her adımda bu kararlılığı daha da etkin biçimde hayata geçirmeye kararlıyız.

Daha mutlu yarınlar için mücadelenin hep birlikte yapılması gerekliliğine sonuna kadar inanan bizler, kadınların toplumsal hayatta daha da güçlenmesi için yaptığımız sosyal sorumluluk çalışmalarında ilk adımlarını attığımız ‘eşit cinsiyet’ vizyonumuzu, kendi içimizde atacağımız adımlarla yeni bir yolculuğa taşıyoruz.

İletişimden insan kaynaklarına, terfilerden istihdama kadar tüm süreçlerde aynı kararların uygulayıcısı olmak için çalışacağız.

Sadece iş yapış şekillerimizde değil; konuşma dilimizden sosyal medya hesaplarımıza, dijital mecralarımızda kullanacağımız görsellere kadar ‘yeni şeyler söylemeye ve yapmaya’ her zamankinden daha hazırız.

2021’i ‘Fırsat Eşitliği İçin Farkındalık Yılı’ olarak ilan ederken, kadın istihdamını artırmayı öncelikli politikamız olarak belirliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.

Kısıtlayıcı tüm toplumsal cinsiyet rollerinden sıyrılmanın ve tam manasıyla eşit bireyler olmanın daha mutlu bir gelecek için öncelikli adımlar olduğunun farkındayız.

Çıktığımız bu yolda; sadece Ulusoy Un ailesine değil; tüm paydaşlarımıza aynı çağrıyı yapıyoruz;

“#BizBirlikteGüzeliz”

Başkanın Mesajı:

Toplumsal fırsat eşitliğinin daha adil bir dünya için olmazsa olmazlardan biri olduğunun farkında olan bizler, bu yöndeki çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

100. yılımızda, dünyanın önemli gıda oyuncuları arasında yer almak üzere sağlam adımlarla ilerlerken, ülke ekonomisine sağladığımız katma değeri, sosyal sorumluluk projelerimizle de hayata geçiriyoruz. Bu projelerde de yine aynı bakış açısıyla ilerliyor, öğrencilerimize sağladığımız eğitim desteklerinde de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz.

Biliyoruz ve inanıyoruz ki, en temel insan haklarından biri olan eşit yaşama hakkı, toplumun tamamına yayıldığında arzu ettiğimiz gelişmeyi tam anlamıyla hayata geçirebiliriz.

Emeğin, alın terinin yüzlerce yıldır en güzel örneklerini gördüğümüz sektörümüzde, geleceğe attığımız her adımda aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Birlikte omuz omuza yetişerek, insanlığın en temel gıda maddesini sunan buğdaydan aldığımız öğreti, umudumuzu her daim diri tutmamıza örnek oluyor. Bu inançla çıktığımız yolda amacımız; hiçbir toplumsal rol ve algının eşitliğe engel olmamasıdır.

Sektörümüzde ise kadın istihdam oranının en yüksek olduğu şirketlerden biri olmanın mutluluğunu yaşayarak, 2021’i ‘Fırsat Eşitliği İçin Farkındalık Yılı’ olarak ilan ediyoruz.

Tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Eren Günhan Ulusoy